Terapie Regresywne

                                              Terapia regresywna

 

 Regresja to mentalne cofanie się do czasów dzieciństwa (regresja wiekowa), bądź do poprzednich wcieleń (regresja karmiczna – przyczynowa). Regresja wiekowa z cofaniem się do okresu narodzin          i pierwszego oddechu wykorzystywana jest w praktyce terapeutycznej pod nazwą Rebirthing.                                                                                            Regresja jest jedną z najciekawszych i najskuteczniejszych form terapii.

Terapia regresywna może być prowadzona zarówno w hipnozie jak i nie hipnotyczna.

Metoda regresjii nie hipnotycznej jest znanym od tysiącleci,                          praktykowanym przez wiele systemów terapii nad rozpoznaniem               i uwalnianiem się od problemów, blokad których przyczyną są  przeżycia traumatyczne z różnych okresów życia człowieka.

Celem terapii regresywnych jest odnalezienie praprzyczyny problemu oraz dokonanie zmiany, uzdrowienia na poziomie duchowym i fizycznym danej sytuacji traumatycznej będącej źródłem problemów  życiowych klienta. Praprzyczyną powstawania blokad mogą być zarówno traumy z okresu prenatalnego,  z dzieciństwa (kompleksy pochodzące z tego życia, oraz narzucone nieświadomie przez matkę i rodzinę) jak i sytuacje z poprzednich wcieleń, w których dany wzorzec powstał .

 

Traumy poprzednich wcieleń pojawiają się jako zdarzenia karmiczne właśnie w łonie matki oraz w czasie porodu, który jest symboliczną bramą życia i wedle wszystkich prawie tradycji kulturowych momentem wstąpienia duszy (jaźni) w ciało.  

Odnalezienie praprzyczyny powoduje  zmianę uwarunkowań zakodowanych w podświadomości {wzorców zachowań, nawyków, przekonań, programów} i stwarza możliwości otwarcia się na  nowe postrzeganie świata i rzeczywistości.

Sesja regresji polega to  wprowadzeniu w stan, w którym możliwe jest powolne cofanie świadomości do okresu, gdy zaistniało traumatyczne wydarzenie do ujrzenia momentu jego powstania,

przypomnienia sobie emocji jakie mu towarzyszyły                                  i uzdrowienia ich.                                                                                                   Często wystarczy to do znaczącego, satysfakcjonującego poprawienia jakości życia.

 Podczas sesji  podświadomość Klienta pozwala poznać tylko tyle, na ile jest gotowa.

Osoba regresowana jest cały czas świadoma, wie co się z nią dzieje     i wszystko pamięta.

 

 

 

 

 

Zapraszam serdecznie na

sesje indywidualne w Kielcach

sesje online (Messenger, WhatsApp, Zoom, Skype)

POLE DUCHA JEST WSZECHOBECNE

Zapraszam serdecznie 

sesje indywidualne w Kielcach

sesje online (Messenger, WhatsApp, Zoom, Skype

POLE DUCHA JEST WSZECHOBECNE